Część autostrady D3 to obwodnica czeskich Budziejowic. Atualnie wykonujemy prace na odcinku długości 12,5 km. Nowa trasa wiedzie przez obszar o trudnych warunkach geotechnicznych. Na kilku odcinkach nasypu wykonujemy wzmocnienie podłoża m.in. w technologii kolumn żwirowych. Zlecenie obejmuje wykonanie ok 16 tys szt. kolumn.