17-20.10 w Rzeszowie odbędzie się Ogólnopolskie Sympozjum Współczesnych Problemów Geologii Inżynierskiej. Poruszone zostaną aspekty geologiczno-inżynierskie oraz rola rozpoznania podłoża w procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Organizatorem Sympozjum jest Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy oraz Menard Polska Sp. z o.o., przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska.