Plakat z okazji dnia środowiska Vinci 2023

22 września, Dzień Środowiska 2023, to czas refleksji nad jednym z najcenniejszych zasobów naszej planety – wodą. W tym kontekście, Menard, będący wiodącą firmą w dziedzinie wzmacniania gruntów, pragnie podkreślić swoje zaangażowanie w systemy infrastruktury wodnej na całym świecie.

Woda stanowi fundament życia na Ziemi, dlatego też dbałość o jej racjonalne wykorzystanie ma kluczowe znaczenie. Menard aktywnie uczestniczy w projektach związanych z oczyszczalniami ścieków, odsalarniami, kanałami rolniczymi oraz innymi infrastrukturami wodnymi, mając na uwadze odpowiedzialne gospodarowanie tym cennym surowcem.

W procesach, które angażują naszą firmę, niekiedy niezbędne jest użycie wody. Niemniej jednak, kierujemy się zasadą minimalizowania jej zużycia, dążąc do efektywnego wykorzystania zasobów. Nasza dewiza brzmi: „Mniej znaczy więcej w wykonawstwie Menard”. Stawiamy na staranne wybieranie odpowiednich technik, wzorcowe wykorzystanie wody oraz redukcję jej marnotrawstwa na wszystkich naszych placach, magazynach i biurach. Zmniejszenie zużycia wody stanowi dla Menard centralny punkt naszych działań.

W naszej pracy często sięgamy po technologie, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych, betonowych rozwiązań. W przypadku wielu procesów wzmacniania gruntu nie wykorzystujemy wody. Przykładowe technologie to wymiana dynamiczna, zagęszczanie dynamiczne, kolumny żwirowe, drenaż pionowy oraz konsolidacja próżniowa.

Dążąc do ochrony zasobów wodnych i realizując naszą misję w zakresie wzmacniania gruntów, Menard wyznacza nowe standardy w branży budowlanej. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią globalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naszej planety.