Konsolidacja próżniowa to metoda wzmocnienia podłoża gruntowego opracowana już w latach 80. XX wieku. Z jej użyciem można utwardzić ziemię, co pozwoli m.in. na stawianie dróg, terminali lotniczych czy różnego rodzaju zbiorników o dużej wadze. Co warto wiedzieć o konsolidacji próżniowej i kiedy stosuje się tę technikę?

Czym jest konsolidacja próżniowa?

Metoda konsolidacji próżniowej jest już od dawna wykorzystywana do wzmacniania słabego gruntu. Technika ta powstała jako alternatywa dla konsolidacyjnych nasypów wykonywanych wraz z przeciążeniami i drenami pionowymi. Za opracowanie tej technologii odpowiedzialna jest firma Menard, która do dziś zajmuje się rozwojem konsolidacji próżniowej i innych rozwiązań do wzmacniania gruntu. Od nazwy firmy pochodzi także alternatywne określenie na tę metodę – Menard Vacuum, czyli MV.

Podstawą działania konsolidacji próżniowej jest wykorzystanie kilku istotnych sprzętów, które muszą ściśle ze sobą współpracować. Na zestaw urządzeń pomiarowych, których używa się do konsolidacji próżniowej, składają się m.in. ciśnieniomierze, inklinometry, piezometry i repery talerzowe. Dzięki nim można na bieżąco monitorować sytuację oraz postęp konsolidacji próżniowej. Tego typu sprzęty sprawiają, że pompowanie może być zakończone dokładnie w momencie ustalonym przez plany i projekty, co przekłada się na maksymalną efektywność metody.

Ile trwa konsolidacja próżniowa?

Cały proces konsolidacji próżniowej może trwać około 6 miesięcy. Dokładna długość prac jest jednak zależna od wielu różnych czynników, takich jak stopień wykonywanej konsolidacji oraz parametry gruntu. Co istotne, nie należy celowo przyspieszać konsolidacji próżniowej. W przeciwnym wypadku osiągnięcie wysokiej jakości i stabilnego podłoża nie będzie możliwe. Zbyt duże skrócenie czasu może wiązać się z różnymi uszkodzeniami czy awariami.

Jakie jest zastosowanie konsolidacji próżniowej?

Konsolidacja próżniowa jest wykorzystywana w szczególności w branży budowlanej przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych. Metoda ta sprawdza się m.in. podczas budowy bezpiecznych dróg i autostrad. Jej zastosowanie widoczne jest również przy obiektach, w których montuje się różnego rodzaju zbiorniki, na przykład na paliwo czy materiały sypkie. Technika Menard Vacuum może być użyta także do konstrukcji wielkoobszarowych, takich jak terminale portów kontenerowych czy też terminale lotnicze. Tego typu zastosowania wymagają maksymalnej precyzji i bezpieczeństwa, które można uzyskać właśnie dzięki tej metodzie.

Konsolidacja próżniowa MV