Budowa wymarzonego domu jednorodzinnego jest dla wielu osób jednym z ważniejszych celów w życiu. Zanim jednak rzeczywiście będzie można przystąpić do prac, należy zdobyć pozwolenie na budowę. Niezbędne jest zatem przedłożenie w Starostwie Powiatowym wielu dokumentów, które będą stanowić między innymi potwierdzenie, że na danym terenie taki budynek może stanąć. Jednym z dokumentów jest projekt budowlany, który musi między innymi zawierać opinię o geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów budowlanych. Tego typu opinia wchodzi w skład usług geotechnicznych. Co zatem warto wiedzieć o geotechnice? Czym dokładnie się zajmuje? Zachęcamy do lektury.

Geotechnika – co to jest?

Geotechnika jest gałęzią inżynierii lądowej. Jest to nauka, która zajmuje się sprawdzaniem, badaniem oraz analizowaniem stanu gruntów. Usługi z jej zakresu świadczy się w celu poznania oraz określenia trwałości podłoża na danym terenie, jego właściwości, które mogą w późniejszym etapie wpływać na budowę nowych obiektów czy też ich eksploatację na przestrzeni wielu lat.

Badania geotechniczne zaleca się wykonywać przed postawieniem fundamentów budynku, ale także różnych nawierzchni drogowych. Geotechnika jest zatem nauką dosyć interdyscyplinarną, gdyż wykorzystuje wiedzę związaną z gruntoznawstwem, geologią, mechaniką gruntów i budowli, chemią czy też fizyką. Badania geotechniczne wykonywane są zatem zazwyczaj przez firmy, które specjalizują się w zarówno badaniu możliwości gleby na danym terenie, jak i jej wzmacnianiu.

Badania geotechniczne

Dzięki przeprowadzeniu badań geotechnicznych można określić warunki wodno-gruntowe podłoża pod inwestycje, bezpiecznie zaprojektować fundamenty budynku oraz między innymi dobrać odpowiedni typ izolacji, przydomowej oczyszczalni ścieków czy też odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do gruntu. Wykonanie badań geotechnicznych bardzo często pozwala również uniknąć problemów, które mogłyby wystąpić po postawieniu już budynku, na przykład pękania ścian czy zapadania się fundamentów.

Najprościej mówiąc, badania geotechniczne pozwalają sprawdzić spoistość danego gruntu, czy rzeczywiście postawienie budynku na tym terenie będzie bezpieczne, a obiektowi nie będzie groziło, na przykład zawalenie.

Kiedy wykonać badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne można wykonać na kilku etapach budowy, jednak najrozsądniej jest zlecić je jeszcze przed zakupem danej działki. Dzięki temu można poznać jakość gruntów na danym terenie i tym samym zdecydować się, czy rzeczywiście warto kupować wybraną działkę, czy też nie. Należy pamiętać, że jeżeli wynik przeprowadzonego badania jednoznacznie wskaże, że dane grunty nie są spoiste, konieczne będzie wzmocnienie ich poprzez zastosowanie odpowiedniej metody wzmacniania. Oczywiście wzmacnianie gruntów jest czynnością płatną, dlatego osoby, które nie chcą tracić dodatkowo pieniędzy na poprawianie spoistości gruntów na danym terenie, mogą zrezygnować z takiego zakupu. Badanie geotechniczne można wykonać również po zakupie działki.

Badanie geotechniczne a pozwolenie na budowę

Zgodnie z zapisami zawartymi w Prawie budowlanym projekt budowlany musi zawierać między innymi opinię geotechniczną oraz w niektórych przypadkach wyniki badań geologiczno-inżynierskich. Wszystko zależy oczywiście od tego, do jakiej kategorii geotechnicznej zostanie zaliczony budynek. Warto podkreślić, że większość domów jednorodzinnych zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, czyli niewielkich budynków stawianych w prostych warunkach gruntowych. W niektórych sytuacjach mogą one zostać przeniesione do drugiej kategorii, czyli obiektów, które stawiane są w warunkach gruntowych prostych złożonych, wymagających ilościowej oraz jakościowej oceny danych geotechnicznych. Istnieje jeszcze trzecia kategoria geotechniczna, która odnosi się do budowli stawianych na trudnych warunkach gruntowych.

W praktyce w przypadku chęci budowy domu jednorodzinnego bardzo często nie trzeba wykonywać specjalistycznych badań gruntowych, a jedynie dostarczyć dokumentację, która dawać będzie ogólny obraz jakości gruntu. W momencie, gdy dany budynek zostanie przeniesiony do drugiej lub trzeciej kategorii, wtedy trzeba przedłożyć do projektu budowlanego wyniki badań geologiczno-inżynierskich.

Dzięki przygotowaniu konkretnej opinii geotechnicznej można zaprojektować budynek w sposób, uwzględniający możliwość podnoszenia się wód gruntowych, co ma oczywiście szczególne znaczenie w przypadku domów między innymi z podpiwniczeniem.

Geotechnika jest interdyscyplinarną nauką, zajmującą się sprawdzaniem, badaniem i analizowaniem stanu gruntów oraz wód gruntowych. Celem przeprowadzenia badań geotechnicznych jest poznanie oraz określenie trwałości podłoża na danym terenie, czyli przede wszystkim sprawdzenie, czy można w tym miejscu wybudować budynek lub też drogę. Badania geotechniczne pozwalają sprawdzić spoistość gruntów i pomagają znacznie w doborze odpowiedniej techniki wzmacniania gruntów niespoistych. Odpowiednią dokumentację lub też opinię geotechniczną dołącza się do projektu budowlanego. Usługi geotechniczne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.

geotechnika