14 czerwca br. Jakub Saloni, Dyrektor Generalny Menard Sp. z o.o. oraz Inżynier Budowy Ewa Kruszyńska wzięli udział w konferencji prasowej podczas której zaprezentowano wyniki badań gleby przy ul. Dolnych Młynów 10 w Krakowie.

Przeprowadzone przez naszą firmę badania wykazały obecność na tym terenie, takich metali jak: arsen, cyna, cynk, kadm, rtęć i ołów. Ich dopuszczalne normy zostały przekroczone.

Zanieczyszczenia te mogą negatywnie wpływać na zdrowie i środowisko, dlatego teren przy ul. Dolnych Młynów 10 zostanie poddany remediacji. Podczas konferencji, eksperci z Menard przedstawili dziennikarzom proponowane metody oczyszczenia skażonych gruntów. W tym przypadku zaproponowano kombinację metod, aby maksymalnie kontrolować migrację szkodliwych substancji.

Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.