Kolumny CMC (Controlled Modulus Columns), od kiedy w latach 90 XX wieku pojawiły się w naszej ofercie, zyskują coraz większą popularność. Nowoczesna technologia gwarantuje wysoką nośność, szybkość wykonania oraz brak urobku. Te cechy dają kolumnom CMC ogromną przewagę nad kolumnami, wykonanymi za pomocą innych technologii.

Kolumny CMC do każdego typu podłoża

Kolumny betonowe CMC wykonuje się przy użyciu specjalnej wiertnicy. Jej dolny element stanowi uzwojenie, które pozwala swobodnie wwiercić się w grunt. Środkowa część to głowica, która wypycha grunt na boki podczas wiercenia. Rdzeniem jest stalowa tuba, umiejscowiona na samej górze, służąca do wyciągania wiertła. Dzięki takiej konstrukcji kolumny CMC sprawdzają się nawet w gruntach spoistych i organicznych, gdzie ze względu na wysoką wilgotność i zanieczyszczenia nie można zastosować żwiru czy mieszanki cementowo – wapiennej.

Kolumny CMC – wysoka nośność i brak urobku

Iniekcja betonu do otworu odbywa się podczas wyciągania świdra. Towarzyszy temu tak duże ciśnienie, że ścianki otworu nie ulegają zniszczeniu, a beton nie miesza się z gruntem. Nie mamy zatem strat materiału, dzięki czemu wydajność procesu wzmacniania gruntu przy zastosowaniu kolumn CMC jest znacznie większa, niż w przypadku użycia innych technologii.
Podczas wyciągania świder obraca się zgodnie z kierunkiem wiercenia. Sprawia to, że podłoże dookoła nie rozluźnia się. Nie pojawia się także urobek, gdyż gleba, zamiast wydostawać się na zewnątrz, przesuwana jest w ruchach poprzecznych. Tym samym unikamy konieczności usuwania i utylizacji wydobytego gruntu. Jednocześnie w naturalny sposób staje się on materiałem dogęszczającym podłoże wokół pala.

Szerokie zastosowanie kolumn CMC w przemyśle budowlanym

Kolumny CMC, ze względu na ich wyjątkowe parametry, wykorzystuje się przy wielkich projektach budowlanych. Podczas ich tworzenia nie powstają niebezpieczne wibracje ani nie dochodzi do uszkodzeń terenu. Dlatego z powodzeniem można je stosować pod budowę obiektów pożytku publicznego, takich jak hale sportowe, kompleksy hotelowe, centra handlowe czy drogi. Kolumny CMC sprawdzą się wszędzie tam, gdzie projekt zaplanowany został na terenie o niestabilnym gruncie, w którego skład wchodzą miękkoplastyczne gliny, luźne piaski, torf czy namuł. Nadają się też do wykorzystania na powierzchniach pochodzenia antropogenicznego: niekontrolowanych nasypach i zwałowiskach. Wzmacnianie gruntu z pomocą betonowych kolumn CMC to rozwiązanie niezawodne, wydajne i ekonomiczne.