Witajcie w Nowym Roku!

Zaczynamy mocnym uderzeniem! Realizacja tego projektu pokazuje, że Konkurenci potrafią grać do jednej bramki!
Konsorcjum Keller-Menard

Zobacz jak realizujemy budowę drogi S-7 Gdańsk (A1)-Elbląg (S22) odc. Koszwały (DK 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)
Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo

Realizowane przez Konsorcjum technologie wzmocnienia: