Z inicjatywy trzech firm: Menard Polska, Soletanche Polska oraz Keller Polska powstał film dotyczący bezpieczeństwa pracy na platformach roboczych.

Film został zaprezentowany na szkoleniu dotyczącym platform roboczych dla pracowników GDDKiA. Szkolenie zorganizowane pod szyldem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, odbyło się w lutym 2016r. w Józefowie.

Menard Polska brał czynny udział w tym szkoleniu, zachęcając do uregulowania zapisów umownych dotyczących projektowania, wykonawstwa oraz odpowiedzialności za platformy robocze i ich stan.

Chcemy zwiększać świadomość, jak ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa i względów ekonomicznych jest praca na dobrze wykonanych platformach roboczych.

Zobacz FILM