6. Sympozjum WPGI 2017 już za nami. Dwa intensywne dni, naszpikowane wykładami, były dla wszystkich Uczestników idealnym czasem na zdobycie najświeższych wiadomości z zakresu geologii inżynierskiej. Oprócz pozyskiwania wiedzy, mieliśmy również wkład merytoryczny w Sympozjum. Nasi Przedstawiciele: Anita Meger, Sylwia Janiszewska i Kamil Ciepiela wygłosili 3 prelekcje z zakresu geotechniki oraz remediacji. Gratulujemy PIG-PIB wspaniałej organizacji technicznej oraz za zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego Sympozjum. Bardzo nam miło, że mogliśmy współorganizować to wydarzenie!