Kolumny kombinowane MCC • Menard Kolumny kombinowane MCC • Menard
Kalkulator platform roboczych
Oblicz grubość platformy
roboczej

Profil geologiczny w strefie starorzeczy i pasie nadmorskim często kształtuje się tak, że pod warstwą gruntów niespoistych (piasków) występują grunty słabe i nienośne. Technologia kolumn MCC została opracowana z myślą o takich miejscach. Ta specjalistyczna metoda wzmocnienia znacznie poprawia parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntów, łącząc zalety kolumn betonowych, gdy trzon kolumny wykonywany jest na głębokości gruntów nienośnych i zagęszczenia metodą wibroflotacji, gdy kolumna wykonywana jest w warstwie gruntów nośnych.

Czym są kolumny kombinowane MCC?

Kolumny MCC wykonuje się w kilku następujących po sobie etapach:
• Wykonanie otworu - w zależności od właściwości gruntów i okolicznej zabudowy używa się wibratora wgłębnego, tj. wibroflotu lub świdra CFA, pozwalającego uzyskać projektowaną głębokość;
• Betonowanie - gdy urządzenie osiągnie projektowaną głębokość, rozpoczyna się wtłaczanie mieszanki betonowej w miejscach, gdzie zalegają grunty organiczne lub spoiste. Medium nośne podawane jest pod ciśnieniem przez rurę materiałową zamontowaną do wibroflotu. Procesowi betonowania w gruntach nienośnych towarzyszy efekt rozpychania gruntu na skutek podawania mieszanki betonowej pod ciśnieniem;
• zagęszczenie – grunty piaszczyste położone nad warstwą gruntów organicznych lub spoistych zagęszczane są wibroflotem z możliwością dodatkowego doziarnienia.

mcc

Zastosowanie

Zastosowanie najczęściej wynika z ułożenia poszczególnych warstw gruntu, dlatego przed podjęciem decyzji o zastosowaniu technologii kolumn kombinowanych MCC należy przeprowadzić wnikliwą analizę profilu geologicznego. Kolumny mogą być wykonywane w gruntach organicznych (namuły, torfy), w gruntach spoistych miękkoplastycznych (gliny, pyły) oraz w gruntach niespoistych (piaski). Często są stosowane jako wzmocnienie pod nasypy drogowe oraz pod inne obiekty infrastruktury, mają również zastosowania pod fundamentami budowli kubaturowych (budynków i hal).
W zależności od parametrów gruntowych (szczególnie oporu bocznego gruntów słabych) oraz ciśnienia mieszanki betonowej, kolumny osiągają średnice od 0,4 do 1,2m, z tym że w warstwie gruntów nienośnych są większe w stosunku do średnic kolumn w gruntach nośnych. Kolumny MCC rozmieszczone w siatce kwadratowej lub trójkątnej, osiągają głębokości nawet do 30m.

MCC2
MCC1
Skip to content