Wydobywanie głębokich zanieczyszczeń - Menard.pl Wydobywanie głębokich zanieczyszczeń - Menard.pl
Kalkulator badań gruntu
Badania gruntu – ile to kosztuje?

Krajowe wytyczne dotyczące zarządzania zanieczyszczonymi gruntami i terenami kładą nacisk na priorytetowe traktowanie usuwania źródeł zanieczyszczeń, które często wiąże się z wykorzystaniem specjalistycznych robót inżynierskich.

Podczas prowadzenia kompleksowych prac remediacyjnych, gwarantujemy bezpieczeństwo znajdujących się w pobliżu obiektów inżynierskich.

Nasze atuty
  • Specjalistyczne biuro projektów geotechnicznych;
  • Wewnętrzne systemy kontroli jakości;
  • Gwarancja zgodności z normami branżowymi;
  • Uwzględnienie wszelkich niebezpieczeństw i zagrożeń dla środowiska wywołanych działaniem substancji zanieczyszczających;

Nasze technologie

  • Kompleksowe roboty ziemne zintegrowane z remediacją gruntów;
  • Tymczasowe zabezpieczenia;
  • Usuwanie zanieczyszczonego gruntu przy wykorzystaniu świdrów o dużej średnicy;
  • BHPiOŚ: wentylacja w wykopach, monitorowanie jakości powietrza, bezpieczeństwo pracowników.
Skip to content