UZDATNIANIE WODY NA POTRZEBY PROJEKTU BUDOWY NIERUCHOMOŚCI W MASSY, FRANCJA - Menard.pl UZDATNIANIE WODY NA POTRZEBY PROJEKTU BUDOWY NIERUCHOMOŚCI W MASSY, FRANCJA - Menard.pl
Kalkulator badań gruntu
Badania gruntu – ile to kosztuje?

W ramach projektu budowy nieruchomości Place du Grand Ouest w Massy należało obniżyć poziom przesiąkających wód gruntowych przez wypompowanie i przeprowadzić ich uzdatnianie. Oprócz obecności ewentualnych zawiesin w wodach podziemnych, analizy i diagnostyka wykazały zanieczyszczenie cynkiem, chromem i trinitrofenolem.

Zalecana prędkość przetwarzania wynosiła 6 m3/h w trybie ciągłym przez 6 miesięcy.

W odniesieniu do przekazanych informacji firma REMEA wdrożyła następujące rozwiązania dotyczące przetwarzania:

  • wychwycenie zawiesin za pomocą filtra piaskowego,
  • obróbka końcowa ChZT poprzez natlenienie wód,
  • wytrącenie cynku,
  • poprawienie kwaśnego odczynu pH – został zneutralizowany za pomocą zasady niewytwarzającej osadu,
  • wychwycenie metali ciężkich poprzez filtrację i przepuszczenie przez żywice jonowymienne,
  • wychwycenie kwasu pikrynowego (trinitrofenolu) poprzez adsorpcję przy użyciu węgla aktywnego.
CH 20150722 024 1
Skip to content