Technologie - Menard.pl Technologie - Menard.pl
Kalkulator badań gruntu
Badania gruntu – ile to kosztuje?

Menard Polska przykłada szczególną wagę do troski o środowisko naturalne. Udoskonalamy nasze technologie, aby remediacje ziemi pod budowę, rekultywacja terenów zdegradowanych, poprawa warunków przyrodniczych służyły zwiększaniu bezpieczeństwa przyszłych pokoleń.

Główne źródła i rodzaje zanieczyszczeń na terenach budowy to:

• metale ciężkie,
• ropa naftowa i produkty jej rafinacji (paliwa, oleje, smary, rozpuszczalniki),
• wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA,
• węglowodory chlorowane,
• fenole – pochodne benzenu,
• pestycydy.

Remediacje wody i gruntu - w zależności od miejsca, oczyszczanie wód i gruntów prowadzi się metodą:

In situ 720x290
In-situ

Oczyszczanie gruntu tą metodą stosuje się bezpośrednio na miejscu występowania zanieczyszczenia. Oczyszczanie ziemi bądź wody następuje więc bez konieczności ich wydobywania.

On site 720x290
On-site

Oczyszczanie gleby i wody tą metodą także następuje na terenie wystąpienia skażenia, jednak zanieczyszczony grunt, bądź woda musi zostać wydobyta na powierzchnię. Następnie oczyszczony grunt/woda wraca na miejsce.

Ex situ 720x290
Ex-situ

Remediacje terenów budowlanych w tym przypadku polegają na tym, że urobek przed rekultywacją jest wydobywany i transportowany poza teren występowania zanieczyszczenia.

tech remediacja terenow poprzemyslowych

Remediacja terenów poprzemysłowych

Rewitalizacja dawnych terenów przemysłowych stanowi poważne wyzwanie...

CH 20150722 024 e1560927663486

Remediacja wód gruntowych

Na dawnych terenach przemysłowych często występuje problem migracji zanieczyszczeń w wodach gruntowych...

tech wydobywanie glebokich zanieczyszczen

Wydobywanie głębokich zanieczyszczeń

Podczas prowadzenia kompleksowych prac remediacyjnych gwarantujemy bezpieczeństwo...

tech remediacja wod przemyslowych

Remediacja zbiorników przemysłowych

Przemysłowe zbiorniki wodne zajmują dużą powierzchnię i z biegiem czasu ulegają procesom degradacji...

Skip to content