Finansowanie - Menard.pl Finansowanie - Menard.pl
Kalkulator badań gruntu
Badania gruntu – ile to kosztuje?

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska to władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101h).

Wieloletnia działalność na rynku międzynarodowym, jak również w Polsce, umożliwiła firmie Menard zdobyć doświadczenie w kwestii ubiegania się władającego powierzchnią ziemi o dofinansowanie w ramach remediacji i oczyszczania terenów zanieczyszczonych historycznie. W ramach tych działań, firma oferuje Klientom obsługę ekspercką - od badań, poprzez uzyskanie dofinansowania, do osiągnięcia celu ekologicznego, jakim jest zniwelowanie ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

Remediacja4 1
Skip to content