Badania stanu zanieczyszczeń powierzchni ziemi – kto i kiedy powinien je wykonać? - Menard.pl Badania stanu zanieczyszczeń powierzchni ziemi – kto i kiedy powinien je wykonać? - Menard.pl
Kalkulator badań gruntu
Badania gruntu – ile to kosztuje?

Konieczność badania zanieczyszczeń ziemi zależna jest od tego kto jest interesariuszem w tej sprawie

Z uwagi na przepisy prawa, a w szczególności ustawę POŚ, władający powierzchnią ziemi może być zobligowany przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska do wykonania badania zanieczyszczeń ziemi, gdy istnieją przesłanki, że prowadzona działalność na tym terenie przed 30 kwietnia 2007r. mogła z dużym prawdopodobieństwem powodować zanieczyszczenie (POŚ art. 101f). Wykonującym sprawdzające badania geośrodowiskowe w każdym innym przypadku może być z urzędu regionalny dyrektor ochrony środowiska (POŚ art. 101g), który ma prawo wstępu na teren władającego powierzchnią ziemi w celu przeprowadzenia odpowiednich badań. To powoduje, że władający powierzchnią ziemi powinien mieć świadomość jaka jest historia terenu, co można znaleźć w ziemi, którą posiada lub którą zamierza kupić. Z wyprzedzeniem powinien zatem sprawdzić czy teren jest czysty czy też nie i jakie skutki prawne mu grożą, w przypadku gdy mamy do czynienia z zanieczyszczeniem historycznym. Wynika to z faktu, że takie zanieczyszczenie nie tylko może zanieczyścić posiadany teren, ale również może negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie.

CH 20130906 052
badanie 16

Drugą grupą interesariuszy są kupujący działkę, dom czy mieszkanie. O co pytać dewelopera czy sprzedawcę przed zawarciem transakcji? Kupując nieruchomości, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z remediacją, powinno się pytać sprzedawców czy zostało wykonane odpowiednie badanie zanieczyszczeń w ziemi pod budowę, sprawdzające przed budową inwestycji oraz poprosić o jego okazanie. Dużą czujnością należy się wykazać, gdy pod budowę nieruchomości zostały wykorzystane dawne tereny poprzemysłowe, które kiedyś zlokalizowane na obrzeżach, wraz z rozwojem aglomeracji miejskich zostały przez nie wchłonięte. Tereny poprzemysłowe są dzisiaj atrakcyjne pod względem lokalizacji, ale może to być problematyczny i niebezpieczny grunt ze względu na niebezpieczny ładunek chemiczny jaki może zawierać. Zanieczyszczona ziemia w miastach niestety staje się coraz powszechniejszym problemem. Jeśli na terenie zostały wykonane wiarygodne badania ziemi pod budowę i wyniki mieszczą się w dopuszczalnych normach, można mieć wtedy pewność, że jest to bezpieczny teren pod budowę i zakup nieruchomości nie przysporzy w przyszłości kłopotów. Bezpieczny grunt to podstawa.

kalk e1524057122735


Oblicz ile to kosztuje!

Wycena badania zanieczyszczeń gruntu i wody

badanie 10 e1524056848237


Jak prawidłowo wykonywać badania?

Charakterystyka badań

CH 20141023 065 1 e1522395414460


Zapewniamy jakość badań zanieczyszczeń

Dlaczego jest to takie ważne?

Skip to content