Kalkulator wyceny badania gruntu i wód
Od badań do osiągnięcia efektu ekologicznego
Plan zagospodarowania
Powierzchnia
Typ działalności
Przeszłość terenu
Wycena
Czy sposób użytkowania terenu jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
Wybierz opcję
*
Wynik kalkulacji ma charakter szacunkowy i dotyczy badań klasycznych w pełnym zakresie. W celu uzyskania indywidualnej i precyzyjnej wyceny prosimy o kontakt pod adresem eiwanicka@remea-group.com;